Wat is BVO; Bruto vloeroppervlakte

Het Bruto-vloeroppervlakte ook wel afgekort BVO is het vloeroppervlak van de ruimte. Dan wel van meerdere ruimten van een vastgoedobject gemeten volgens NEN 2580 op vloerniveau langs de buitenomtrek van de (buitenste) opgaande scheidingsconstructie, die de desbetreffende ruimte(n) omhullen.

Wat is VVO; verhuurbaar vloeroppervlakte

Verhuurbaar vloeroppervlak ook wel afgekort VVO. Het verhuurbaar vloeroppervlak is de verhuurbare gebruikersruimte. De verhuurbare vloeroppervlakte van een gebouw is de som van de verhuurbare oppervlakte van alle tot het gebouw behorende binnenruimten.

Wat is NVO; netto vloeroppervlakte

De Netto-vloeroppervlakte ook wel afgekort NVO van een ruimte is de som van de netto-vloeroppervlakte van meerdere ruimten, gemeten op vloerniveau tussen de begrensde opgaande scheidingsconstructie van de afzonderlijke daartoe behorende ruimte(n).De netto vloeroppervlakte wordt berekend via de NEN2580 norm.

Wat zijn de verschillen

Bij het bereken van het bruto-vloeroppervlak behoren de oppervlakte van het trapgat, de liftschaft en leidingschacht op elk vloerniveau. Daarnaast moeten gebouwinstallatie, een parkeerplaats en rijwielstalling ook worden meegerekend.

Bij verhuurbare vloeroppervlakte wordt alleen de nuttige en bruikbare vloeroppervlakte gerekend. Bij het bruto-vloeroppervlakte wordt bij de verhuurbare oppervlakte niet berekend. Er wordt dus alleen gekeken naar de daadwerkelijke te gebruiken ruimte(n). Bij de bepaling van VVO wordt niet meegerekend:Een ruimte die dient voor het onderbrengen of bedienen van gebouwinstallaties

  • Een trappenhuis
  • Een voorziening voor verticaal verkeer, trap(schalm-)gat, liftschacht of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan 4 m2
  • Een ruimte die dient voor het parkeren van gemotoriseerde voertuigen
  • De oppervlakte van delen van vloeren waarboven de netto hoogte < is dan 1,5
  • Een vrijstaande bouwconstructie en een leidingschacht indien de doorsnede daarvan groter is dan 0,5 m2
  • Een dragende binnenwand

De Netto vloeroppervlakte zijn alle m2 vloeroppervlakte van alle ruimte en bouwlagen samen. Hierin is de oppervlakte van de muren in het horizontale vlak niet opgenomen.

Het verschil tussen Bruto vloeroppervlakte en netto vloeroppervlakte zit hem dus in de muren. Bij Bruto vloeroppervlakte wordt de doorsnede van de oppervlakte van de muren meegenomen en bij Netto vloeroppervlakte niet. Bij bepaling van de NVO wordt niet meegerekend:

  • Een schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan > is dan 4 m2
  • De oppervlakte van delen van vloeren, waarbij de netto hoogte < is dan 1,5 m2
  • Een vrijstaande kolom of een vrijstaande dragende wandschijf, indien het grondvlak daarvan > is dan 0,5 m2